Enastående utbildningsresultat

Alla utbildningsprogram är designade för att förstärka medarbetarnas vardagliga prestationer så att dessa går hand i hand med företagets vision och strategier.

En av våra modeller vi utgår ifrån är följande:

© Copyright - får ej kopieras eller avbildas utan skriftligt tillstånd från TripleWin.
Modellen är framtagen i samarbete med Saturn
.

TripleWin levererar utbildningar med engagerande metoder. Vi använder oss bl.a. av upplevelsebaserad inlärning - att lära genom att göra.

TripleWin skräddarsyr utbildingsprogram. TripleWin kan implementera ert företags egna utbildningar. TripleWin utvecklar och designar befintliga program.

Vi kvalitets säkrar genom certifieringsprocesser för tränare och konsulter. TripleWin har resurser att bli Ert företags totala leverantör inom utbildning. TripleWin har konkurrenskraftiga priser.