Partners

TripleWins utbildningar har sitt ursprung i SATURNS makalösa framgångar beträffande kundlojalitet med engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Saturns framgångar bygger på följande:
• En övertygelse om att alla människor vill och kan
  bidra till företagets framgång.
• Övertygelse om varje individs potential.
• Skapa möjligheter för individen att aktivt delta och
  ta ansvar för den egna rollen i företaget.
• Att med välstrukturerade och målinriktade utbildningar i samarbete
  med bl.a Steven Covey har lyckats skapa en miljö som är TripleWin:

Vinst för kunderna-företaget-medarbetarna

Läs mer om Saturn på www.saturn.com

Vi samarbetar även med Humatek. Ett företag som mäter medarbetarutveckling samt genomför analyser för att säkerställa att resultatet går mot fastlagd vision. Läs mer om Humatek på: www.humatek.com

Vi samarbetar också med Eurosite.

Övriga länkar:
www.triplewin.info