Coaching:

TripleWincoachen skapar effektiva team genom att:

• Lära sig att använda en ledarstil som inspirerar och motiverar andra.
• Agera som coach, lärare och mentor.
• Skapa en miljö där människor växer, tar ansvar, och vågar ta risker
• Få insikt om hur det egna beteendet påverkar resultatet.

Vi använder oss av följande målbild:

© Copyright - får ej kopieras eller avbildas utan skriftligt tillstånd från TripleWin.

Teamutveckling:

• Att bygga team
• Bygga högpresterande team
• Konflikthantering i team
• Effektiva möten
• Effektivt beslutsfattande i team
• Problemlösning i team
• Förändra attityd i befintligt team

Kundfokusprocesser

• 6-steg till kundentusiasm
• Skapa kundentusiasm
• Bygga starkare kundrelationer
• Din kund ringer
• Varumärket och medarbetaren
• Kundfokusanalyser


© Copyright - får ej kopieras eller avbildas utan skriftligt tillstånd från TripleWin.

Förändringsprocesser:

• Att leda förändring
• Framgångsrikt ledarskap
• Coaching i förändring
• Nya visioner och värderingar